Hem

Välkommen
till hemsidan för Nitta samhälle med omnejd

Omarbete av hemsidan pågår

Här försöker vi spegla med bilder, “reportage” och berättelser, om aktiviteter som
ska ske eller har skett i samhället och i bygden.

Folder
Platser Nitta
Bilder Nitta
Promenadstråk
Fakta Nitta

Här finns också en beskrivning i ord och bild hur samhället ser ut, och vad som
erbjuds för möjligheter till olika aktiviteter.