Hem

Välkommen

till hemsidan för Nitta samhälle med omnejd.

nitta 2014

Här försöker vi spegla med bilder, “reportage” och berättelser, om aktiviteter som
ska ske eller har skett i samhället och i bygden.

Här finns också en beskrivning i ord och bild hur samhället ser ut, och vad som
erbjuds för möjligheter till olika aktiviteter.

flagga

Nitta Samhällsförening.