Allmänna flaggdagar

Flaggtider

Tiden 1 mars – 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00, under övrig del av året kl 09.00.
Flaggan halas vid solnedgången (se almanackan) dock senast kl. 21.00.

Detta är regler som är trevliga att följa, men ingen lag förbjuder dig att ha flaggan hissad dygnet runt.

Flaggning i Dragonparken

Beslut på styrelsemöte 2014-02-18
Övriga frågor:
A: Angående föreningen flaggstång, beslutar mötet att ingen annan än Nitta Samhällsförening får nyttja densamma.

Flaggning i Dragonparken

Samhällsföreningens flagga ska vara hissad när sommartid gäller och vimpeln under vintertid.

 

Företagsflaggor

Flaggor för företag och andra typer av flaggor med reklam anses inte som “riktiga” flaggor.
Därför gäller inte samma regler som för nationsflaggor och inget hindrar exempelvis att en företagsflagga är hissad dygnet runt.

 

 

 

Allmänna flaggdagar
Dag Tillfälle
1 januari Nyårsdagen
28 januari H.M. Konung Carl XVI Gustafs namnsdag
12 mars H.K.H. Kronprinsessan Victorias namnsdag
En söndag i perioden 22 mars till 25 april Påskdagen
30 april H.M. Konung Carl XVI Gustafs födelsedag
1 maj Första maj
49 dagar efter påskdagen Pingstdagen
6 juni Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag
Lördagen i perioden 20–26 juni Midsommardagen
14 juli H.K.H. Kronprinsessan Victorias födelsedag
8 augusti H.M. Drottning Silvias namnsdag
Andra söndagen i september under valår Dag för val till riksdagen
24 oktober FN-dagen
6 november Gustav Adolfsdagen
10 december Nobeldagen
23 december H.M. Drottning Silvias födelsedag
25 december Juldagen