Bilder från Nitta

​Nitta finns mellan Borås (23 km) och Ulricehamn (18 km).
Ett litet samhälle med ca 350 invånare.

Vägbeskrivning till Nitta 

Dess framväxt beror i hög grad på järnvägsbanan
mellan Borås-Ulricehamn som 
öppnade 1917.
Den ursprungliga bebyggelsen är från 1920-30-talet.
På 1970-talet byggdes
villor och radhus i samhället, mest bebodda av pendlare till Borås,
Hökerum och Ulricehamn.

Nitta 

En av de mest centrala orterna i Sverige, med tre av norra Europas Huvudstäder
inom 40 mils avstånd och du når 2 internationella flygplatser på mindre än en timma.

Länkar till olika platser i Nitta

Klicka på bild eller text

Galgbacken

Så många människor som staten och kyrkan sände i döden, ofta för brott som idag inte ens skulle straffas med böter. Och det är vemodigt att konstatera att avrättningsplatserna ofta är bortglömda av de omkringboende, att de inte längre syns.

Fornminnen i Nitta området.

Läs mer här