Länkar till olika platser i Nitta

Klicka på bild eller text

Galgbacken

Så många människor som staten och kyrkan sände i döden, ofta för brott som idag inte ens skulle straffas med böter. Och det är vemodigt att konstatera att avrättningsplatserna ofta är bortglömda av de omkringboende, att de inte längre syns.

Fornminnen i Nitta området.

Läs mer här