Boule bana

Finns på Dragoparken.

Speldagar:
Måndag kl 10,00

Ansvarig för Boulebanan är samhällsföreningen.