Pool

Hemmapooler

 Man ska inte tömma poolvatten i avloppsnätet, till exempel via bostadens duschbrunn eller badkar. Att tömma det i dagvattnet, det vill säga i brunnarna ute på gatan, är inte heller någon bra idé eftersom det kan ta död på mikroorganismer och annat djurliv i vattnet. Vi uppmanar alla att tömma poolen på gräsmattan eller någon annan yta på tomten så att vattnet infiltreras i marken,

Men poolvatten med klor kan också skada mikroorganismer i marken. Därför behöver vattnet avkloreras innan det hälls ut, antingen genom att det får stå i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas eller genom att natriumsulfat eller natriumsulfit tillsätts.