Badplatsen

Varför har vi för lite vatten i Viskan vid badplatsen en del dagar.

Om ni kommit till badplatsen för att bada, och dammen har till er besvikelse varit tom, så har det enligt rykten berott på att Folke som äger kvarnen håller på att installera en turbin för elkraft.
Det är väl otrevligt att jobba i turbininloppet med dammen full med vatten. Vi skall försöka få lite mer detaljer om vad han håller på med och återkomma med det på hemsidan.