Lekplatser

Det finns 5 st. lekplatser för barn i Nitta.

Samhällsföreningen sköter 3 st.