Mangelboden

Mangelboden ligger i Nitta vid Viskan längs med Härnavägen.
Nitta samhällsförening ansvaret för mangelboden.