Morfarsbron

Historia om Morfarsbron

Morfarsbron.
År 2003 hade den gamla gångbron över Viskan bakom Forshaga blivit i så dåligt skick, både av ålder och skadegörelse, att den var farlig att använda.

Styrelsen i samhällsföreningen tog då ett beslut att den skulle renoveras. Under hösten var det fem personer, Ove Gustavsson som då ägde och bodde på Haga, Kauko Kontio, Roland Nilsson, Sven-Olof Johansson och K-G Fridén som genomförde renoveringen.


Varför har den fått namnet Morfarsbron? Under arbetet med bron, kom Cecilia Fridén med dra-maten innehållande kaffe och bullar, som hon bjöd på. Under samtalen kom hon på att alla som jobbade där var morfäder. Då måste ju bron få namnet Morfarsbron.

Våren 2015 beslöt styrelsen, för att hålla isär vilka broar vi pratade om, att namnge både bron vid Forshaga och bron uppströms kvarndammen för Morfarsbron respektive Egonsbron.
En som inte kunde vänta på att bron skulle bli färdig var Oves hund Fina. Hon ville komma över till husse, men kom inte längre än till stenen i mitten på Viskan.

Det har alltid funnits en bro här. Förr tog Forshaga sitt vatten från den naturliga källan som ligger i skogen vid Källäng.

Text: Fridén

K-G Fridén, Ove Gustavsson, Roland Nilsson, Sven-Olof Johansson, Kauko Konto.