Motorfordon i terrängen

Motorfordon i terrängen.

Terrängkörningslagen förbjuder körning på barmark i terrängen med motordrivna fordon.
Förbudet är till för att skydda naturen.

Förbudet gäller även markägaren själv utom i arbete med jord- och skogsbruk.
Det innebär att du inte får köra moped, motorcykel, fyrhjuling eller annat
motordrivet fordon ute i terrängen eller på vandringslederna.

Vill du läsa mer om allemansrätten? Gör det här länk.