Gamla bilder från Nitta

Har du några gamla bilder som kommer från Nitta eller dess omgivning det skulle vara till stor glädje om vi  fick visa dessa på vår hemsida.

Bild 6

Bild 1 av 6

Drabantvägen