Tennisplan

Finns på parkområdet.

Ansvariga Nitta IF.