NITTA IF

Vad händer i Nitta IF

Deltagare i styrelsen från olika föreningar.

Nitta Samhällsförening
Nitta Samhällsförening
Nitta IF
Nitta IF
Nitta Samhällsförening
Nitta Samhällsförening
Varnums Hembygdsförening
Varnums Hembygdsförening
Varnums Hembygdsförening
Varnums Hembygdsförening
Varnums Hembygdsförening

Ordförande
Kassör
Sekreterare

Patrik Jönsson      
Anette Lövgren     
Louise Svennberg  
Mattias Hermansson
K-G Friden
Steen -Åke Larsson
Kerstin Spetz
Patrik Johansson
Ann-Louise Wingborn
Anders Johansson
Lena Nilsson

2020-10-06

Justerat sista 100 metrana som det var svårt att springa på på grund av för blöt mark.

Ett trumma nergrävt för att leda bort vatten som är på andra sidan spåret därpå lades ut en underlagsmatt för att lägga spånen på. 

2020-08-20

Bräder på bron bytta.

2020-06-05

Nu är en informationstavla monterad bervidd elskåpet.

2020-06-02

De sista lamparmaturerna monterade vid sjön.

2020-05-30

Bom monterad för att stoppa biltrafik och mopedåkande.

2020-05-10

All flisen utlagd på spåret ca 150 kubik.

2020-05-09

Nu har Christer  Sandberg på Tångabo Gård börjat att lägga ut flis på spåret.

2020-04-23   

Flisen framkörd till motionsspåret

2020-10-26

Belysning monteras, slänger kartonger

2019-09-10

Lagning av elkablar

2019-01-20

Dikning och justering av motionsspåret

Nedläggning av föreningen

Mattias Hermansson ordförande 2018 förklarade situationen som det såg ut nu för föreningen. Det är med sorg i hjärtat vi beslutar att lägga ned föreningen. Klubbhuset är sålt och dagens möte är för att diskutera vad kapitalet, som Nitta IF i dagsläget innehar, ska gå till. Vi behöver ange till vilka och gärna till vad pengarna ska gå till. Beslut om att lägga ner föreningen togs enhetligt på mötet. Mer än 2/3 av de röstberättigade medlemmarna närvarade på mötet.

Det finns kapital i föreningen och först och främst kommer vi behöva avsätta en pott för avvecklingskostnader samt elljusspåret. Därefter har vi en summa som vi vill ska gå till vettiga saker inom samhället.

Utdrag ur protokoll Nitta IF  2018-09-20