NITTA IF

Vad händer i Nitta IF

Här kommer vi berätta vad det finns för planer för motionsspår och tennisplan.

Nedläggning av föreningen

Mattias Hermansson förklarade situationen som det såg ut nu för föreningen. Det är med sorg i hjärtat vi beslutar att lägga ned föreningen. Klubbhuset är sålt och dagens möte är för att diskutera vad kapitalet, som Nitta IF i dagsläget innehar, ska gå till. Vi behöver ange till vilka och gärna till vad pengarna ska gå till. Beslut om att lägga ner föreningen togs enhetligt på mötet. Mer än 2/3 av de röstberättigade medlemmarna närvarade på mötet.

Det finns kapital i föreningen och först och främst kommer vi behöva avsätta en pott för avvecklingskostnader samt elljusspåret. Därefter har vi en summa som vi vill ska gå till vettiga saker inom samhället.

Ordföranden för Nitta IF föreslog att vi skulle ha en arbetsgrupp till avvecklingen och den ekonomiska biten, där det förslagsvis sitter två personer från vardera förening och arbetar tillsammans mot målet.

Utdrag ur protokoll Nitta IF  2018-09-20

Nitta IF styrelse 2019

Patrik Jönsson Ordförande
Anette Lövgren Kassör
Louise Svennberg Sekreterare
Camilla Pålsson
K-G Friden
Mattias Hermansson
Steen -Åke Larsson
Kerstin Spetz