Samhällsförening är en ideell förening där alla som bor i Nitta med omnejd är medlemmar.

Det finns ingen avgift för medlemmarna.

Vi arbetar i samverkan med ortsborna för att främjar ortens utveckling och skapa engagemang.

Samhällsföreningens målsättning är:

  • Föreningen ansvara för grönytor och lekplatser.

  • Föreningen skall i möjligaste mån arbeta för de förslag som Nittaborna framför..

  • Föreningen kommer att fortsätta samarbeta med landsbygdsalliansen för att med deras hjälp påverka kommunen att arbeta för Nittas utveckling.

  • Verka som kontakt mellan myndigheter och boende i samhället med omnejd.

  • Värna och respektera alla medborgares olika intressen.

  • Marknadsföra Nitta samhälle med omnejd för invånarna och besökare.

  • Verka för att Nitta med omnejd är attraktivt för boende, föreningsliv och näringsliv.