Fiber information bidrag

Status på utbetalning av ev. bidrag från Jordbruksverket gällande fiberutbyggnad i Nitta med omnejd
är att detta kommer att dröja ytterligare. Detta med anledning av att vi har haft möte med länsstyrelsen
och kommer att se över projektet ytterligare och ev. göra vissa  utökningar och kompletteringar av handlingar.

Tidpunkt för när ev. bidrag kan bli aktuellt är därför för tidigt att säga, men vår bedömning
är att det åtminstone inte kommer att bli under 2018.

Hans Andersson
Fibernätschef

Tel 0321 53 23 00 |
hans.andersson@ueab.se
www.ueab.se