Lucia tider

Snart är det Luciadagen, och Södra Vings Luciatåg har haft sin generalrepetition.
Kröningen sker:LÖRDAGEN den 11 dec. kl. 18.00 i Södra Vings kyrka.

Förut har det varit Södra Vings IFs damklubb som har stått för arrangemanget
av Hökerums Lucia. Nu har Södra Vings pastorat tagit över ansvaret för Luciafirandet. Nitta och Varnum ingår ju i pastoratet,
därför är det ju även “vår” Lucia.

Landsbygdsutveckling

Till samhällsföreningar, markägare m fl intresserade i området
Hökerum – Södra Ving respektive Vegby – Åsunden

Inbjudan till samråd –
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Samrådsmöte om områden inom strandskyddet som ska pekas ut i kommunens översiktsplan
som utvecklingsområden hålls vid fyra tillfällen. Syftet är att fånga upp synpunkter och idéer i
kommunens olika delar. De två första mötena hålls nu i december och två möten som
annonseras senare hålls i januari i Ätradalen och Östra Redväg. Mötena riktar sig till
samhällsföreningar, markägare och andra intresserade.

 På mötet informerar vi om planens syfte och planprocessen, samt om
strandskyddslagstiftningen. Vi redovisar också vilka områden vi hittills har tagit med som
intressanta att pröva som LIS-områden.

 LIS-områden ska vara avsedda för byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd som
bidrar till utvecklingen av landsbygden, dvs både bostäder och verksamheter.

 Vi vill att ni som känner till de olika delarna av kommunen bidrar till
planeringsunderlaget, genom att peka ut intressanta områden för turismutveckling,
anläggningar för friluftslivet, lägen för bostadsbebyggelse eller annat som kan bidra till
landsbygdsutvecklingen. Observera att planen endast omfattar strandskyddade områden.

 Under mötet kommer det att finnas tillfälle att sätta sig kring kommunkartan och föreslå
vilka områden som ska finnas med i prövningen samt att lämna andra synpunkter.

Möte 1: Hökerum den 7 december kl. 19.00, Lokalen (vid brandstationen)

Möte 2: Vegby den 9 december kl. 19.00, Bygdegården Vega

Välkomna!

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Leila Aalto
Planarkitekt
Tel 0321-59 52 63, e-post: leila.aalto@ulricehamn.se

Grovare Lamm & Handel

Söndag 21/11 startar julen hos oss…

Grovare Lamm & Handel

I butiken hittar du våra härliga lammskinn, ljus och ljusstakar till advent, dörr- dekorationer, ljuslyktor för inne och utebruk, klappar till liten och stor,  gammal och ung… Presentförpackningar för ”gå-bort-gåvan”!

I kaféet doftar det hembakade kanelbullar, pepparkakssnitt och annat gott!
Smaka på god senap som hör julbordet till!

Julpromenad i Nitta 2010

Söndag 21 november

Är det åter dags att genomföra den uppskattade julpromenaden i Nitta
Start från Forshaga klockan 15.30 -16.30 och går till Beckas stuga i Varnum.
Fackeltåg med tipspromenad