Badplatsen

Nu har vi pratat med Folke i kvarnen om vad han håller på med, och varför det har varit för lite vatten i dammen så man inte kunnat badat. Det kommer nog inte att bli så igen, i varje fall inte under badsäsongen. Håkan Håkansson har hjälpt honom att borra 25 hål och för att spränga i turbinutloppet, eftersom där skall in två nya turbiner som skall generera 35 Kw vardera när de går som bäst. Det återstår mycket mödosamt jobb ännu, ska bli spännande att följa fortsättningen. Ska försöka ta några bilder så ni kan se hur det ser ut, så vi återkommer om detta.

Möte med politiker om skolans framtid i Nitta

I tisdags den 15 juni hölls informationsmöte om nedläggningen av Nitta skola. Representanter för de politiska partierna och barn och utbildningsnämnden deltog och redogjorde för sina åsikter och motiv för beslutet om nedläggningen.
De deltagande från Nitta med omnejd-bor som infann sig informerades bland annat om kommunens prognos över framtidens inflyttning av barnfamiljer till området. Motiv för nedläggning är bland annat det relativt låga antalet barn i förhållande till den ekonomiska insats det krävs att bibehålla skolan. Politikerna hänvisar även till pedagogiska motiv för sitt beslut.
Vi vill rikta ett stort tack till de Nittabor som visade intresse och deltog på mötet, och även ett stort tack till de politiker som så mangrant ställde upp. Samhällsföreningen i Nitta med omnejd skall fatta beslut om hur frågan skall drivas vidare och det är därför viktigt med din åsikt. Beslut i ärendet fattas av styrelsen på nästa styrelsemöte.

Mejla din åsikt till Nitta Samhällsförening om du vill att frågan skall drivas vidare.

Mycket kan förändras fram till 2012 då skolan enligt planerna läggs ner.

Styrelsen Nitta samhällsförening

Besök av Radio sjuhärad Picknick

Idag var programmet Picknick från radio sjuhärad och hälsade på i samhället.

Det var reportrarna Charlotte Brunmark och Erika Löthberg som gjorde sommardeckaren.
Detta går ut på att de ger ledtrådar från en plats och så får lyssnarna
ringa och gissa vilken plats det är. Denna gången hade de valt att “gömma” sig
vid skolan i Nitta. Vi Gratulerar Gun Lilja, en utflyttad Nittabo, till att lista ut
var de var och få priset en bok av Viveca Sten, I de Lugnaste vatten.
K-G Fridén fick också en bok eftersom han var först att hitta dom. (Inte så konstigt.)

Badplatsen

Varför har vi för lite vatten i Viskan vid badplatsen en del dagar.

Om ni kommit till badplatsen för att bada, och dammen har till er besvikelse varit tom, så har det enligt rykten berott på att Folke som äger kvarnen håller på att installera en turbin för elkraft.
Det är väl otrevligt att jobba i turbininloppet med dammen full med vatten. Vi skall försöka få lite mer detaljer om vad han håller på med och återkomma med det på hemsidan.