Gräsyta

Utökat område för klippning.

Nu ansvarar Nitta samhällsförening även för underhåll av ytan mittemot lekplatsen intill Drabantvägen.
Hela området har nu fått en rejäl ansiktslyftning.