Nitta förskola!

Förskolan består av två avdelningar, Totte och Alfons.

1987 invigdes skolan för att inrymma årskurs 1-3. Nu är det endast förskola.