Snöröjningen i Nitta

Entreprenad

Bergqvist Entreprenad AB

Ansvarig för snöröjningen i Nitta framöver och banvallen.

Avtalsperiod: 2016 – 2021

Mobiltelefon: 073-393 66 69
E-post: tobias@bergqvistab.se
Hemsida
: http://www.bergqvistab.se/

Bergqvist Entreprenad AB
Vingvägen 11
523 74 Hökerum

Snöröjning cykelvägar

Snöplogning av gång och cykelvägar Varnumsvägen och Härnavägen
Ansvarig: R. Claesson Skog och Entreprenad 070 335 17 31
Rasmus Classon Romsås 52398 Hökerum

Du som fastighetsinnehavare vintertid ansvarar för att:

  • Sanda och skotta gångbana/gångväg eller trottoar utanför tomten.
  • Isbildning på trottoaren som orsakats av vatten från stuprännor åtgärdas.
  • Snö läggs på ett sätt så att det blir fri sikt vid fastigheten.
  • Hålla rännstensbrunnen fri så att snön har någonstans att ta vägen när det börjar töa.