Styrelsemöten 2019

Mötestid Kl. 19,00

söndag 28/3 mars Årsmöte Kl. 15,00

onsdag 17/4 april

onsdag 22/5 maj

onsdag 11/9. Sep

onsdag 20/11 nov

Möten 2020

onsdag 5/2 feb. 

söndag 22/ 3 marsÅrsmöte 

 Lista att skriva ut Styrelsemöten 2019