Styrelsen 2021

Antal i styrelsen 9 st. ersättare 4 st.

Ordförande

Sekreterare.    

Kassör

Patrik Jönsson
Ängvägen
Nitta
0702-25 90 93
Mandatperiod:  1 år

Karl Gustav (KG) Fridén
Drabantvägen
Nitta
070-827 43 52                 
Mandatperiod:  2 år

Anette Lövgren
Drabantvägen
Nitta
0670-347 56 50‬
Mandatperiod:  2 år

SONY DSC
CAM00237

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Hans (Hasse) Axelsson
Torpvägen
Nitta
033-27 43 84
Mandatperiod:  2 år

Annika Larsson
Ängsvägen
Nitta
0725-60 66 61
Mandatperiod:  2 år

Bo Ernvid
Fabriksvägen
Nitta
070-213 51 54
Mandatperiod:  2 år

Patrik Johansson
Husarvägen
Nitta
070-968 68 31 
Mandatperiod:  2 år

Styrelseledamot

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Björn Green
Fabriksvägen
Nitta
0705-12 64 64
Mandatperiod:  2 år

Ulf Libera
Ängsvägen
Nitta
0704-74 89 78
Mandatperiod:  1 år

Glenn Lövgren
Drabantvägen
Nitta
0705 94 37 04
Mandatperiod:  1 år

Kim Nilsson
Fabriksvägen
Nitta
Tel
Mandatperiod:  1 år

Ersättare

Sebastian Jansson
Drabantvägen
Nitta
Tel
Mandatperiod:  1 år

Revisor

Lars Göransson
Töve 070-383 55 09

Mandatperiod:  1 år

Revisor

Lena Nilsson 
Töve 073-832 02 13

Mandatperiod:  1 år

Valberedning.

Saknas

Grönytekommité

K-G Friden,
Bo Ernvid,
Patrik Johansson.

Grönytor

Bengt Nilsson (Bengan)
Sköter våra grönområden i Nitta.

Flagga  i Dragonparken

Ulf Libera
Annika Larsson

Flaggtider

Tiden 1 mars – 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00, under övrig del av året kl 09.00.
Flaggan halas vid solnedgången (se almanackan) dock senast kl. 21.00.

Detta är regler som är trevliga att följa, men ingen lag förbjuder dig att ha flaggan hissad dygnet runt.

Kompost:

K-G Friden
Annika Larsson

Belysning Dragonparken:

Patrik Jönsson
K-G Fridén

Badplats:

Hans Axelsson 
Bo Ernvid

Blomster och utsmyckning:

Annika Larsson

Tennisplan:

 Annika Larsson

Välkomst och informationstavlor:            

Björn Green (målning)

Skoter och skidspår:                                 

Patrik Johansson
Glenn Lövgren

Basketplan

Patrik Johansson

Fotbollsplan:

Patrik Johansson