Styrelsen 2019

Antal i styrelsen 9 st. ersättare 3 st.

Ordförande.                   

Steen-Åke Larsson
Husarvägen 24 
Nitta
0705-27 41 47
Mandatperiod:  1 år

Vice ordförande

Patrik Jönsson
Ängvägen 2
Nitta
0702-25 90 93
Mandatperiod:  2 år

Sekreterare.                     

Carl Gustav (KG) Fridén
Drabantvägen 1
Nitta                     
033-27 43 52
Mandatperiod:  2 år

Kassör

Anette Lövgren
Drabantvägen 5, 
52399 HÖKERUM
+46 70-347 56 50‬

Mandatperiod:  2 år

Styrelseledamot

Hans (Hasse) Axelsson
Torpvägen 7,
Nitta
033-27 43 84
Mandatperiod:  2 år

Styrelseledamot

Annika Larsson
Ängsvägen
Nitta
0725-60 66 61
Mandatperiod:  2 år

Styrelseledamot

Patrik Johansson
Husarvägen 7,
Nitta
070-968 68 31 
Mandatperiod:  2 år

Styrlseledamot

Bo Ernvid
Fabriksvägen 11 B
Nitta
033-27 43 42
Mandatperiod:  2 år

Styrelseledamot              

Björn Green
Fabriksvägen 29
Nitta
0705-12 64 64

Mandatperiod:  2 år

Ersättare.                  

Irene Tarassu
Fabriksvägen
Nitta
0706-37 76 05
Mandatperiod:  1 år

Ersättare.  

Ulf Libera
Ängvägen 4
Nitta
0704-74 89 78

Mandatperiod:  1 år

Ersättare.                            

Glenn Lövgren
Drabantvägen 5, 
52399 HÖKERUM
Tel 0705 94 37 04
Mandatperiod:  1 år

Revisorer
Lena Nilsson 
Töve 073-832 02 13

Lars Göransson
Töve 070-383 55 09

Ersättare.  
David Chapin

Mandatperiod:  1 år

Valberedning
Styrelsen

Grönytekommité
K-G Friden,
Bo Ernvid,
Patrik Johansson.

Bengt Nilsson (Bengan)
Sköter våra grönområden i Nitta.

Flaggansvarig  i Dragonparken
Ulf Libera
Annika Larsson

 

Flaggtider

Tiden 1 mars – 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00, under övrig del av året kl 09.00.
Flaggan halas vid solnedgången (se almanackan) dock senast kl. 21.00.

Detta är regler som är trevliga att följa, men ingen lag förbjuder dig att ha flaggan hissad dygnet runt.

Kompostansvariga

K-G Friden
Annika Larsson

Belysningsansvariga Dragonparken:
Patrik Jönsson
K-G Fridén

Badplatsansvariga:
Hans Axelsson 
Bo Ernvid

Ansvarig hemsida:
Steen-Åke Larsson
Patrik Jönsson.

Inventarieansvariga:  
Bo Ernvid
Steen-Åke Larsson

Blomsteransvarig:
Annika Larsson

Kontaktperson snöröjning:
Steen-Åke Larsson