Gräsyta

Utökat område för klippning.

Nu ansvarar Nitta samhällsförening även för underhåll av ytan mittemot lekplatsen intill Drabantvägen.
Hela området har nu fått en rejäl ansiktslyftning.

Sopning av gator Nitta

Årets vår och sommarsopning ser ut på följande sätt.

 

 Nitta – måndag, 1/6

Som fastighetsägare får du gärna sopa ut eventuellt grus från tomtgränsen till mitten av gångbanan.

Observera!

Detta under förutsättning att det är uppehållsväder.

Har du några frågor kring ovanstående är du välkommen att kontakta kundservice tel 0321- 53 23 00.