Möte med politiker om skolans framtid i Nitta

I tisdags den 15 juni hölls informationsmöte om nedläggningen av Nitta skola. Representanter för de politiska partierna och barn och utbildningsnämnden deltog och redogjorde för sina åsikter och motiv för beslutet om nedläggningen.
De deltagande från Nitta med omnejd-bor som infann sig informerades bland annat om kommunens prognos över framtidens inflyttning av barnfamiljer till området. Motiv för nedläggning är bland annat det relativt låga antalet barn i förhållande till den ekonomiska insats det krävs att bibehålla skolan. Politikerna hänvisar även till pedagogiska motiv för sitt beslut.
Vi vill rikta ett stort tack till de Nittabor som visade intresse och deltog på mötet, och även ett stort tack till de politiker som så mangrant ställde upp. Samhällsföreningen i Nitta med omnejd skall fatta beslut om hur frågan skall drivas vidare och det är därför viktigt med din åsikt. Beslut i ärendet fattas av styrelsen på nästa styrelsemöte.

Mejla din åsikt till Nitta Samhällsförening om du vill att frågan skall drivas vidare.

Mycket kan förändras fram till 2012 då skolan enligt planerna läggs ner.

Styrelsen Nitta samhällsförening

[nggallery id=11]

RÄDDA VÅR SKOLA

HJÄLP TILL OCH FÖRSÖK RÄDDA VÅR SKOLA.

Nitta Samhällsförening och Nitta IF kallar till möte på

Forshaga  tisdagen den 15 juni kl.18.30

Representanter för alla partier är inbjudna att framföra sina synpunkter, svara på frågor och lyssna på era synpunkter angående förslaget från Ulricehamns kommun politiker  att lägga ner Nitta skola.
Vi önskar att så många som möjligt kan komma och visa att vi inte ger upp vår skola utan kamp. Eller det kanske är bättre att våra barn får sin undervisning i Hökerum, ”där man har bättre resurser”?