Tennisplan

Finns på parkområdet.

Ansvariga Nitta Samhällesförening från 2020